טבת

י' בטבת

√  יום תחילת המצור על ירושלים  בו אנו מציינים גם את יום הקדיש הכללי