חשוון

לקראת יום פטירת רחל אימנו  

בשבילך רחל- הצגה

הצגה מרגשת העוסקת בדמותה הייחודית של רחל. ההצגה מבוססת על מדרש המספר אודות אבות האומה שבאים לרצות את הקב"ה בכעסו, על הפסל שהוכנס, ע"י מלך ישראל לבית המקדש. מכל מבקשי המחילה, נענה הקב"ה רק לרחל. בהצגה נברר מדוע, מה ייחודה של רחל?     נפגוש את דמותה הייחודית והגדולה של אימנו רחל.

rachel emnu2

ההצגה מועברת על ידי 3 שחקניות בשילוב תפאורה, מוזיקה ותלבושות.

בעקבות רחל אימנו – סדנא

בסדנא זו נלמד על דמותה של רחל , נכיר את מידותיה המיוחדות ונבחן כיצד גם אנו יכולים ללמוד מדרכה לחיי היום יום שלנו. נברר מדוע היא קבורה בבית לחם, ולא במערת המכפלה ליד שאר האבות והאמהות  ומדוע נבחרה דווקא היא ללוות את עמ"י בדרכו לגלות .

אמצעי עזר: הפעלות מרתקות, קלטת שמע, כרטיסיות עבודה, סיפור בשקפים, הצגה ועוד.

גיל היעד: ב' – ו' (שתי רמות)

חשוון

לקראת יום פטירת רחל אימנו  rachel emnu2

בשבילך רחל- הצגה

הצגה מרגשת העוסקת בדמותה הייחודית של רחל. ההצגה מבוססת על מדרש המספר אודות אבות האומה שבאים לרצות את הקב"ה בכעסו, על הפסל שהוכנס, ע"י מלך ישראל לבית המקדש. מכל מבקשי המחילה, נענה הקב"ה רק לרחל. בהצגה נברר מדוע, מה ייחודה של רחל?     נפגוש את דמותה הייחודית והגדולה של אימנו רחל.

ההצגה מועברת על ידי 3 שחקניות בשילוב תפאורה, מוזיקה ותלבושות.

בעקבות רחל אימנו – סדנא

בסדנא זו נלמד על דמותה של רחל , נכיר את מידותיה המיוחדות ונבחן כיצד גם אנו יכולים ללמוד מדרכה לחיי היום יום שלנו. נברר מדוע היא קבורה בבית לחם, ולא במערת המכפלה ליד שאר האבות והאמהות  ומדוע נבחרה דווקא היא ללוות את עמ"י בדרכו לגלות .

אמצעי עזר: הפעלות מרתקות, קלטת שמע, כרטיסיות עבודה, סיפור בשקפים, הצגה ועוד.

גיל היעד: ב' – ו' (שתי רמות)

השארת תגובה

חשוון

בשבילך רחל- הצגה

הצגה מרגשת העוסקת בדמותה הייחודית של רחל. ההצגה מבוססת על מדרש המספר אודות אבות האומה שבאים לרצות את הקב"ה בכעסו, על הפסל שהוכנס, ע"י מלך ישראל לבית המקדש. מכל מבקשי המחילה, נענה הקב"ה רק לרחל. בהצגה נברר מדוע, מה ייחודה של רחל?     נפגוש את דמותה הייחודית והגדולה של אימנו רחל.

ההצגה מועברת על ידי 3 שחקניות בשילוב תפאורה, מוזיקה ותלבושות.

בעקבות רחל אימנו – סדנא

בסדנא זו נלמד על דמותה של רחל , נכיר את מידותיה המיוחדות ונבחן כיצד גם אנו יכולים ללמוד מדרכה לחיי היום יום שלנו. נברר מדוע היא קבורה בבית לחם, ולא במערת המכפלה ליד שאר האבות והאמהות  ומדוע נבחרה דווקא היא ללוות את עמ"י בדרכו לגלות .

אמצעי עזר: הפעלות מרתקות, קלטת שמע, כרטיסיות עבודה, סיפור בשקפים, הצגה ועוד.

גיל היעד: ב' – ו' (שתי רמות)