מפגש עם סופרים

למידע אודות שבוע הספר ומפגשים עם סופרים,
אנא לחצו על הקובץ המצורף.
נשמח להיות לעזר-
צוות מדרשת מעלה חבר