Menu

שובו של בן המלךcrown

הצגה מרתקת המפגישה את הילדים עם מושג החזרה לעצמינו. הימים הנוראים מעלים בכל אחד מאיתנו את הצורך לחזור לאמת ולשורשים של עצמינו, מתוך התחדשות והתחלה חדשה.  בהצגה ייפגשו הילדים את בן המלך שברח ממלכתו מלאת הטוב והנתינה של אביו על מנת לפגוש ממלכות אחרות. בכל ממלכה הוא יגלה תכונה אחרת שמאפיינת את הממלכה, אשר פוגעת באמת הפנימית של האדם, וביכולת השפעת הטוב שלו. בן המלך ינדוד, עד הסיום המרגש בו הוא חוזר לאביו, מתוך רצון והבנה שחזרה אל השורשים הטובים הם המביאים לשלמותו של האדם.

ההצגה מועברת ע”י 3 שחקניות בליווי מוסיקה, תלבושות ותפאורות מתאימות.

 

“כי קרוב אליך הדבר מאוד” – סדנא

חזרה בתשובה זה מושג שלתלמידינו לעיתים קשה לקלוט את משמעותו ואת הרלוונטיות שלו לחיים היומיומיים שלה. בסדנא זו נלמד, ביחד עם התלמידים, את חשיבותו של המעשה ה”קטן” והיומיומי. נבין שיש לנו ה”קטנים” יכולת לעשות הרבה מעשים טובים בארבע האמות  שלנו ושחזרה בתשובה זה קודם במעשים ה”קטנים” והיומיומיים הללו.

אמצעי עזר: סיפור בשקפים, משחק מסלול ענק, גלגל המזל ועוד ועוד

גיל: כיתות א’ – ד’

כוחה של תשובה! – סדנא

מה פרוש השורש ח.ז.ר.? מה לנו ולתשובה? לאן חוזרים? למי ואיך חוזרים? על כל השאלות האלו ועל שאלות נוספות ננסה לענות בסדנא זו. כמו כן נבין כי חסד גדול עשה עמנו הקב”ה על שנתן לנו את יוה”כ ועשרת ימי תשובה, על מנת שנוכל לתקן את מעשינו.

אמצעי עזר: סרט , משחק חווייתי, הצגת דמוית, פאזל ענק ועוד

גיל: כתות ה’-ו’

גלילה לראש העמוד