הספרים ‘מתוך הסנה’ א-ב על פרשיות שמות-וארא מאת הרבנית נורית גאל-דור הם מסע לימודי מרתק בעקבות בני ישראל במצרים.

בספר הראשון מבוארות:

א. תכליתן העמוקה של גזרות השעבוד

ב. ייחודה של היצירה האלוקית הקרויה ‘עם ישראל’ המתהווה בתוך ‘מֵעיה’ של האומה המצרית.

תוך כדי הלימוד מוארת באור יקרות דמותו הייחודית של משה רבנו ומעלתו ה’כלל-ישראלית’ כגואל ישראל.

בספר השני מתבארת תכליתן והשפעתן של עשר המכות וכיצד הן הולכות ובונות במעמקי התודעה האנושית הכרות אמוניות ומוסריות שעוד ילכו ויצאו אל הפועל באמצעות

עמלם של ישראל בתורה ובסיפור יציאת מצרים.

מהלכי האמונה מתבארים בספרים תוך כדי עיון מדוקדק בפשטי המקראות, פסוק אחר פסוק, ובהסתמכות על דברי חז”ל ראשונים ואחרונים. כיווני החשיבה ורוח הדברים

 יונקים משיעוריו של הרב בלייכר שליט”א (ראש ישיבת ‘שבי חברון’) ומתורתו – תורת הרב קוק והרב צבי יהודה זצ”ל.

“תורת ד’ תמימה משיבת נפש”.

גלילה לראש העמוד