טלביזיה או טמבלביזיה? 
היחידה תעסוק ביחס שלנו לטלביזיה  מהם החסרונות ומהם היתרונות? כיצד הטלביזיה משפיע עלינו? האם אנו צריכים להגביל את עצמנו בצפיה וא”כ מדוע וכיצד? מדוע כל כך כייף לנו לצפות בטלביזיה ועוד ועוד שאלות, שהתשובות עליהם יבנו בנו יחס נכון יותר לטלביזיה.

תרבות הפנאי

היחידה עוסקת בשאלות הבאות: מה אנו עושים בזמנינו הפנוי? האם ליהודי יש זמן “פנוי”? האם זמן פנוי פירושו שאני יכול לעשות מה “שבא לי”? האם ההבדל בין סדר היום שלי וסדר היום של גוי הוא בכך שיש לי עוד כמה שעות של תפילה ולימוד תורה או שההבדל בא לידי ביטוי בכל רגע מחיי היומיום שלי. ביחידה  נעסוק גם בהיבטים המעשים של תרבות הפנאי כגון: טלביזיה, בילויים, סרטים וכו’.

צלילי המוסיקה

בחוג  זה נברר שמוסיקה זה לא משהו חיצוני שאין לו השפעה על נפש האדם אלא סוג של

אומנות שמבטא את עולמו הפנימי של כותב המוסיקה ומתוך כך משפיע על השומע. ביחידה נתיחס לסוגי המוסיקה השונים הקיימים לאחר שהבנו עקרון זה.

על הדבש ועל העוקץ

בחוג זה ננסה להתמודד עם הנושא החשוב, של “צדיק ורע לו רשע וטוב לו”.

מכמה זוויות, וכן נתיחס לנושא של אמונה בשואה.

מעמד האשה

ננסה לענות על מספר שאלות חשובות בנושא מעמד האשה. ננסה בעז”ה לבנות הסתכלות חדשה על מעמד האשה ותפקידיה החיוניים, בבניין האומה.

יש לי יום יום חג

בחוג זה ננסה להבין את עניינם של קדושת הזמנים והקשר המיוחד שבין החג לבין התאריך בו הוא חל. ננסה גם לענות על השאלה האם יש משהו מיוחד דווקא בזמנים האלו.

 דמוקרטיה בראי התורה

תורה מול דמוקרטיה, רבנים מול שילטון החוק. סירוב פקודה ועוד נושאים חשובים שנברר בחוג זה.

על החיים ועל המוות…

נעסוק בהכרת דעות וגישות שונות, ביחס לגן עדן, גיהנום, עולם הבא, ימות המשיח ותחיית המתים, כמו”כ נעסוק ביחס המורכב שבין החומר לרוח.

הכוכבים המדברים

בחוג זה נעסוק בנושא  אסטרולוגיה בראי היהדות.

צבא וישיבה

בחוג זה נברר את הנושא “הבוער” של צבא וישיבה, האם ת”ח חיבים להתגייס לצבא או, שהם פטורים. נלמד מקורות בנושא. כמו”כ נעסוק בשאלה: ישיבה גבוה, ישיבת הסדר או מכינה?

בינו לבינה בחברה מעורבת

נעסוק בנושא החשוב של בינו ובינה, תוך הבנת החשיבות של שמירת גדרי הצניעות הנכונים, וכן נעסוק בנושא תנועות נוער מעורבות.

בין כמה העולם?

בחוג נעסוק בסתירות, שלכאורה קיימות בין תורה ומדע, ונקנה מבט רחב בנושא.

מלחמת ק’ ב ק’

החוג יעסוק בתופעת הקמעות ובתופעת ה”סגולות”. מתי כן ומתי לא. וכן בנושא של הליכה לרבנים לצורך קבלת ברכה ולצורך ניבוי עתידות.

תורה ועבודה

החוג יעסוק במשמעותו האמיתי של המושג “תורה ועבודה”, שמקיף את כל חיינו, כפרטים וכאומה.

בלעדיה אני חצי בן אדם”

היחידה עוסקת במשמעות העמוקה שיש לירושלים. ביחידה נברר שחשיבותה של ירושלים לא נובעת מהיופי שלה, או מהאתרים הנמצאים בה אלא מכח זה שהקב”ה קידש אותה בקדושה מיוחדת וזה מה שנותן לירושליים את משמעותה ובגלל זה עמ”י התגעגע אליה כל השנים ובגלל זה גם אנשים רחוקים מתורה ומצוות מרגישים אליה קשר פנימי חזק ובגלל זה היא יפה ויש בה אתרים מיוחדים ובגלל זה גם נבנה בה בית המקדש.

גלילה לראש העמוד