מצוות השמיטה מקפלת בתוכה עניינים נשגבים וחשובים מאוד, השייכים לבניין היסודי הן של האדם הפרטי והן של האומה, ולקישורה לארצה. לקראת שנת השמיטה. רצ”ב פעילויות רבות ומגוונות בנושא. הפעילויות יותאמו לגילאים השונים. כמו כן יושם דגש על התאמת המסרים לבני דורנו. שברובם אינם מתפרנסים מעבודת האדמה. כמובן שהפעילויות יועברו בצורה חווייתית תוך שימוש באמצעי עזר, דפי מקורות, סרטונים, הפעלות ועוד.

לרשותכם מגוון הרצאות והופעות בנושא וכן סדנאות חווייתיות המועברות על ידי מדריכי המדרשה. ניתן כמובן לשלב בין הדברים

גלילה לראש העמוד