סוד הארץ המובטחת

 

ביחידה זו נלמד על קדושתה של א”י, שאינה תלויה בשום גורם אחר, כמו כן  נלמד על חשיבות וחיוניות הקשר בין העם לארצו, לא רק כמקום מפלט או כמקום לקיים מצוות מסוימות, אלא כמקום שנותן חיים לעמ”י.

סוד השלמות

ביחידה זו נבין מדוע אין מקום לדירוג, שישנם כאלו, שעושים בי שלושת הערכים – עם, תורה וארץ, ושהשלמות חייבת להיווצר מחיבור של שלושת הערכים יחד. כמו”כ ניגע בשאלה: האם פיקוח נפש דוחה את מצוות ישוב א”י?

“ארץ אשר תמיד ה’ אלוקיך דורש אותה”

ננסה להבין בעז”ה, את המשמעות הרוחנית של העובדה, שא”י תלויה בגשמי שמיים.

אמא אדמה
היחידה עוסקת בפלא הגדול של א”י, שכשעם ישראל עליה היא פורחת ומשגשגת וכשעמ”י לא עליה היא קמלה. דבר שמברר את חיוניות הקשר בין העם לארצו.

גלילה לראש העמוד