עול מצוות בשמחה!?!

לעיתים נראה במבט שיטחי וחיצוני כי קיום מצוות התורה מקשה על ה”זרימה” בחיים. ביחידה זו נעסוק בחשיבות לימוד האמונה, הנותן משמעות מאירה ומרוממת לתורה. ומרומם את האדם למדרגת “עובד מאהבה”.

מסע להכרת עצמנו

ביחידה זו נלמד על תכונת האמונה הטבועה בכל אדם ואדם מישראל, מהי, ולאיזו מעלה אדם יכול להתרומם על ידה.

אמונה במשברים !

לא אחת אנו נשאלים ע”י תלמידינו היכן אלוקים כשקשה? כיצד על אף הצרות, הן בתחום הכללי והן בתחום הפרטי, ניתן להמשיך ולהאמין שיש מישהו שמכוון את הכל, שיש מישהו שאוהב אותנו? בשאלות אלו ואחרות נעסוק ביחידה זו.

להיפגש עם אלוקים

ביחידות הבאות נעסוק בשאלה, היכן מתגלה הקב”ה בעולמנו ומהם הדרכים להיפגש עמו.

יחידת משנה א’: העץ המספר.

נראה, כיצד הטבע מספר על תהילת ה’, ומוכיח את מציאותו.

יחידת משנה ב’: האומה הקסומה.

ביחידה זו נלמד על התופעה הפלאית של קיומו של עם הנצח, שעל אף כל הרדיפות הוא ממשיך לחיות וליצור, לעומת עמים אחרים, שירדו מעל ברמת ההיסטוריה.

יחידת משנה ג’: הר סיני מאז, ולתמיד.

נלמד על מעמד הר סיני, שבו היה מפגש בלתי אמצעי בין הקב”ה לכנסת ישראל כולה, דבר שעובר מדור לדור.

יחידת משנה ד’: אמא אדמה.

יחידה זו עוסקת בפלא הגדול של הקשר המופלא בין עם ישראל לארץ ישראל, שגם הוא מוכיח כאלף עדים על מציאות ההשגחה האלוקית בעולם.

מוכרחים להיות שמח!?!

ביחידה נעסוק בשאלות הבאות: מדוע השמחה כל כך חשובה? מהם הדברים המונעים מאיתנו להיות שמחים וכיצד ניתן להתגבר עליהם? כיצד ניתן לחנך את עצמינו להיות שמחים? ביחידה נראה שהאדם שחי חיי אמונה אמיתיים הוא האדם היכול להגיע לשמחה תמידית.

אמונת חכמים

 היחידה עוסקת בשאלות הבאות:  – מה מקורה של התושב”ע?  מדוע אנו צריכים לשמוע לחכמים?  מדוע יש ערך לדברים שהם אומרים?  כיצד בוחרים רב?  האם תמיד צריך ללכת לפי רב אחד או שניתן לשאול בכל נושא רב אחר?  מה התוקף של דברי חכמים?ביחידה גם נתייחס לרקע ההסטורי של כתיבת המשנה והתפתחות הגמרא, 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, מחלוקות וכו’. ביחידה גם נדגיש שהבסיס לאמונת חכמים הוא האמונה בתורת אמת. (מחולק לשתי  יחידות)

גלילה לראש העמוד