מדינת ישראל “אתחלתא דגאולה” או מעשה שטן?

ביחידה זו נבין את ערך הקמת מדינת ישראל “כאתחלתא דגאולא”, על אף כל הקשיים.

מדינת ישראל לשמוח או לבכות?

ביחידה נלמד, שתקומת מדינת ישראל זו סיבה לשמחה גדולה, וזה לא רק עוד שלב משלבי קץ הגלות, אלא שינוי מהותי ובסיסי.

יכול להיות שזה נגמר?

ביחידה זו ננסה להבין, ממה נובע הדרדור הרוחני והאידיאולוגי שעמ”י נמצא בו כיום, וכן את היחס הנכון לכפירה בימינו.

מדינה בצרות!?!

כיצד צריך להיות היחס למשברים הקשים הפוקדים את דורנו? מה תפקידם של הצרות ומדוע דווקא אנחנו, העם הנבחר, עוברים תהליכים כה קשים בשיבתינו לארצנו?

דרכינו פשרה או אידיאל?

ביחידה זו נברר ביחד עם התלמידים מס’ דברים המאפיינים את דור הכיפות הסרוגות וננסה להעמיד אותם במבחן המציאות ומול דעות שונות.

בין הנושאים: סגירות או פתיחות, לימודי חול או לא, תרבות הפנאי ועוד נושאים המעסיקים את בני הנוער.  (מתחלק לשתי יחידות)

גלילה לראש העמוד