אם אין “אני” לי…

 מטרת היחידה שהתלמיד יבין שכל אותה סגולה פנימית שדיברנו עליה ושקיימת בעמ”י, נמצאת בכח, וכדי שתצא לפועל בחיים מוסריים וקדושים, צריך ללכת בדרך של תורה ומצוות.

לאהוב גמרא

ביחידה זו, נעסוק בהבנת ערך לימוד הגמרא וננסה להאהיב את לימוד הגמרא על התלמידים.

חופש ותורה מתנגשים או משלימים?

ביחידה  נלמד, שהאדם ההולך בדרך של תורה ומצוות הוא  הבן חורין האמיתי, כי הוא חי עפ”י התכונות האלוקיות שמוטבעות בתוכו ומשוחרר משעבוד לכל מה שחיצוני לו.

הדרך אל האושר

ביחידה זו ננסה להבין מדוע אנשים לא מאושרים. מדוע אנשים אינם מרגישים סיפוק, וכל הזמן חיים בהרגשת רדיפה, ואיזוהי דרך ישרה שילך בה האדם.

אני והתורה

היחידה תהווה כיחידת פתיחה לסמינריון, שבו נעסוק בנושא תורה ומצוות. ביחידה זו נעורר נקודות חשובות למחשבה אצל התלמיד על יחסו לתורה ולמצוות.

למה (לפעמים) קשה להיות דתי?

דורנו מפגיש אותנו בתופעה חדשה, שבמסגרתה תר הנוער אחר תחושת השמחה וההתלהבות בעבודת ה’ על רקע זה אנו עדים להתחברות בני- נוער לזרמים חסידיים שונים, חיוביים יותר ופחות. ביחידה זו ננסה להתמודד עם השאלות הנשאלות לעתים קרובות:

מדוע לא תמיד אנו מרגישים שמחה והתלהבות בעבודת ה’? האם צריך לעשות מעשים חיצוניים עמ”נ להרגיש את השמחה? האם פריצת מסגרת והליכה בדרך שאיננה מציבה גבולות ודרישות מעצמנו אכן תביא את השמחה המיוחלת? מה תפקידו של העמל בעבודת ה’?

על שאלות אלו ואחרות ננסה לענות ביחידה זו.

לשאוף או לשאוף?

נגע הסמים הולך ופושה בחברה הישראלית, ולצערנו, אינו פוסח גם על החברה שלנו. תופעה זו איננה יכולה להשאיר אותנו אדישים.

ביחידה זו ננסה לברר מה מקור התופעה, וכיצד ניתן לבנות חיים מלאי סיפוק מבלי להשתעבד לדברים חיצוניים.

האמת שלי!

ביחידה זו נתמודד עם השאלות הבאות:  האם מוסר זה דבר מתחלף או מוחלט? האם יש אמת בעולם? אם כן אז כיצד ניתן להגיד “אלו ואלו דברי אלקים חיים?” מי אמר, שאנחנו יותר צודקים מהערבים הרי גם להם לכאורה יש את האמת שלהם. כמובן שהיסוד הוא שיש בורא לעולם ,  יש אמת לעולם, יש מגמה ומטרה לעולם ולכן יש מוסר אבסולוטי שאינו משתנה.

למה נברא העולם?

 ביחידה זו נברר מה המטרה בבריאת העולם, מהי מטרתו של האדם בעולם? לאן הכל מתקדם? האם שווה לחיות בעולם הזה, שהוא עולם מסובך מאוד עם הרבה קשיים? ביחידה נדגיש, שהתשובות עמוקות מאוד ואנו נעסוק רק ברבדים היותר פשוטים שלהם. יחידה זו תבוא כנדבך נוסף להבנת היחס שלנו לקב”ה, לתורה ולמצוות ולתפקידנו בעולם.

גלילה לראש העמוד