מה לי ולו?

ביחידה זו נלמד על היכולת, והחובה שלנו לאהוב כל אדם מישראל. נלמד על טבעיות הקשר בין אחד לשני בעמ”י.

אני ועמי!
ביחידה זו נלמד על היחס הפנימי המיוחד שבין הפרט והכלל בעמ”י ועל השוני הבסיסי, בעניין זה, בינינו לבין אומות העולם.

להיות אידיאליסט!!!
יחידה זו תעסוק בחשיבות היותנו אנשים אידיאליסטים שמוכנים לתרום להשקיע מעצמנו למען קידום עמ”י לתפקידו “כממלכת כהנים וגוי קדוש”

מימוש עצמי או מימוש לאומי?

בדורנו אנו עדים לתהליך שבו הפרט תופס מקום משמעותי יותר ויותר, ולפעמים נראה שהנוער, בשונה מפעם, מחפש את מימושו העצמי יותר מאשר הגשמת אידיאלים כלליים. ביחידה זו ננסה לעמוד על השאלה: כמה אדם צריך להקריב מעצמו ומאישיותו למען הכלל, ונברר שדווקא החיבור לכלל נותן סיפוק ומוטיביציה לכל הפרטים.

מה הלאה?

יחידת המשך ליחידה צבא וישיבה שתעסוק : לבנים  בחשיבות של לימוד תורה ובניית האישיות לפני היציאה לחיים, לבנות  חשיבות בניית האישיות לפני ותוך כדי השרות הלאומי , התמודדות עם משברים , סביבה חדשה ועוד.

גלילה לראש העמוד