בשנים האחרונות תופסת הנסיעה לפולין מקום חשוב בקרב בני הנוער,

וזאת מתוך רצון לחוות בצורה יותר ממשית את השואה הנוראית שעבר עמנו וכן לחפש אחר שורשים יהודיים שנגדעו באחת.

ברצוננו להציע לכם סמנריון בנושא. הסמינריון יכול להתקיים כהכנה או כתחליף לביקור בפולין. היחידות מלוות בסרטים, דיונים, דפי מקורות ועוד.

 למה כולם שונאים אותנו?

שנאת ישראל תפסה מקום מרכזי לאורך כל הדורות, ביחידה זו ננסה להתחקות אחר שורשיה של שנאה זו האם היא נגרמת בגלל סיבות חיצוניות או שישנה סיבה עמוקה יותר שבגללה כולם שונאים אותנו.

על הדבש ועל העוקץ
הנהגת הטוב והרע בעולם מעוררת לבטים קשים ונוקבים ביחס לשאלה: האם יש צדק בעולם? שאלה זו מתחדדת במיוחד לאור (או לחושך) השואה האיומה שעברה על עמנו, ושוב שבה ועולה השאלה: היכן היה אלוקים בשואה?

ביחידה זו ננסה לברר בצורה עמוקה נושא חשוב ומהותי זה תוך ניסיון להבין את מטרת הרע בעולם – בחיי הכלל כמו גם בחיי הפרט.

גבורה של רגע רגע!

ביום השואה והגבורה אנו מציינים גבורה גדולה שהתגלתה גם בימים הנוראים ההם. ביחידה זו ננסה לברר מה זו “גבורה”: האם גבורה יכולה לבוא לידי ביטוי רק במעשים גדולים; במרידות ובמלחמות או שישנה משמעות לחיים של גבורה בכל רגע מחיי האדם, כפי שהדבר בא לידי ביטוי נורא הוד בשואה.

בעקבות חיים יהודים שנגדעו

הרצאה בליווי שקופיות על מסכת חיים מפוארת של קהילות רבות שנגדעו באחת על רבניהן ופרנסיהן.

אמונה בצל המוות

רבים הסיפורים על גילויים מופלאים של אמונה דווקא בצל המוות, ופעמים רבות – גם בקרב יהודים שהיו רחוקים, לכאורה, מתורה ומצוות. ביחידה זו ננסה לברר מהו המקור לגילויי אמונה אלו וכיצד נוכל ללמוד מתופעה זו עמ”נ להכיר יותר טוב את עצמנו ואת האופי המיוחד של עמינו.

לזכור ולא לשכוח

ביחידה זו נעסוק בשאלה: מדוע ישנה חשיבות ללמוד על העבר, שהרי לכאורה עדיף להסתכל קדימה ולא להתעסק בדברים נוראים שלכאורה כבר עברו מן העולם.

 משואה לתקומה

החורבן והבניין שלובים ושזורים זה בזה וזה לצד זה כפי שבא לידי ביטוי בצורה חזקה בדורנו בתקומתה של מדינת ישראל, לאחר השואה האיומה. ביחידה זו ננסה להבין את הקשר בין הדברים ואת משמעותם.

עם ישראל  – לאן?
חזיון אור קולי מרתק בליווי שקופיות, שקפים, מסך צלליות ועוד על דרכו רבת המורדות והעליות של עם ישראל החל מבריאת העולם ועד ימינו אנו.

גלילה לראש העמוד