pesach

 

חג החירות

סיפורו של לוחם חרות ישראל  עזרא

בספור מרתק זה נשמע על אדם שהקשר שלו לארץ ישראל הוא קשר של  דם עוד מתקופת היותו ילד צעיר ברחובות ירושלים של ימי הבריטים. נשמע על חויותיו בתקופה זו כילד, על הצטרפותו ללוחמי הלח”י ועל פציעתו במהלך הקרבות בירושלים. זהו אדם שנלחם במסירות נפש גדולה מתוך אהבה עזה לעם ישראל ולארץ ישראל.

 

פסח במקדש – בליווי מולטימדיה!

בהרצאה המלווה במצגות מחשב נחווה את העליה לרגל ואת הקרבת קורבן הפסח בבית המקדש.

 

אחינו יהונתן! – הרצאתו של זאביק על יהונתן פולארד

שיחה מרתקת המועברת בשילוב אמצעים אור קוליים המספרת את סיפורו של יונתן פולארד מתחילתו של התהליך בה תרם רבות לבטחון מדינת ישראל, דרך סיפור תפיסתו והפקרתו ועד למאמצים הנעשים היום להצילו.

 

חופש ותורה מתנגשים או משלימים? ועוד מגוון שיחות תורניות לקראת חג הפסח

מיהו בן חורין באמת? האם התורה לא משעבדת אותנו יתר על המידה? האם חופש אמיתי זה לעשות מה “שבא לי?” האם החבר שלי “החופשי”, הוא חופשי באמת? ההרצאה תתמודד עם שאלות אלו ועם שאלות נוספות.

 

מהשב”כ לשבת… – סיפור של הרב אילן

סיפור אישי של הרב אילן שהיה שומר ראשם של כמה ראשי ממשלות וחווה במהלך שרותו בקומנדו הימי מס’ חוויות משמעותיות שגרמו לו למבט חדש על החיים ובסופו של דבר לחזרה בתשובה. בשילוב סרט ייחודי.

 

אפיית מצות לקראת חג הפסח בשילוב הצגה

פעילות חווייתית המשלבת תחפושות ושחקנים המחזירים לימים של יציאת מצריים, הצגה ואפיית מצות המשלבת את לימוד ההלכות ויישומם בפועל בשלבי ההכנה.

 

הגדה ללא הגד!  הופעת פנטומימה מצחיקה של האומן  עופר

סיפור יציאת מצריים בפנטומימה. חוויה חינוכית מהנה ובעלת מסר –בשיתוף הקהל!

 

עושים סדר – מושגים ורעיונות לליל הסדר וחג הפסח  רן

הרצאה מרתקת בנושא ליל הסדר וחג החרות. מלווה בקטעי וידאו, תמונות צלילים וחידון “מי רוצה להיות מיליונר?”.

 

לתת לשבויים דרור

חייל בשבי הסורי-  גבורה והתמודדות בימים ההם בזמן הזה  – יוסי

סיפורו של יוסי, חיל במוצב החרמון, שנפל בשבי הסורי לאחר שהתחבא בבונקר  במשך שבוע. זהו סיפור של גבורה והתמודדות עם תקופה קשה בשבי, שמירת שבת וחגים ולאחר מכן, לאחר השחרור, הסתגלות לחיים היומיומיים

 

דניאל בגוב האריות! – סיפורה המרגש  של שני

זהו סיפורה של משפחה שברחה מפרס ומתוך אהבת הארץ וגבורה נפלאה – מול כל הסכנות הם הצליחו להגיע לארץ המובטחת. בשיחה מודגשת מאוד גאווה יהודית, אהבת התורה ואהבת הארץ. זהו סיפורה המופלא של יהדות פרס בכללותה

 

סיפורו של טייס בשבי הסורי – הרצאתו המרתקת של הרב נח

זהו סיפורו של טייס שנפל בשבי הסורי במלחמת יוה”כ זהו סיפור של יציאה מחושך לאור, משעבוד לגאולה ומעבדות לחרות.

גלילה לראש העמוד