תורה ועבודה – היילכו שניהם יחדיו?

כיצד עבודת האדמה שקוללה מקבלת בא”י ערך מרכזי? כיצד העיסוק בכסף ובבניין החומרי של הפרט ושל הכלל אינו סותר בניין רוחני והתקרבות לקב”ה? ביחידה זו נעסוק בבירור נושאים אלו.


רק לבטוח בה’!?!

ביחידה זו נברר, כיצד השתדלות והתאמצות אינם סותרים בטחון ואמונה בקב”ה, סוגייה זו הינה אקטואלית במיוחד בדורנו: דור בו הרצון להתקדם, להתפתח וליצור, מהווה כוח מניע מרכזי מאוד. כמו כן נברר, כיצד מצוות השמיטה בונה את מידת הביטחון בה’.


לקחת פסק זמן!

אחד הדברים המאפיינים ביותר את דורנו הוא “מהירות התנועה”: הכל רץ מהר, אנשים נחפזים כל העת, כל הזמן רוצים עוד, תמיד מרגישים שחסר, תמיד עסוקים בעולם החומר. ביחידה זו נלמד, כיצד שנת השמיטה נותנת לאדם את היכולת לעצור, “למלא את המצברים”, לבנות יחס נכון לעולם החומר, ורק אז להמשיך ולהתקדם.


איזהו גיבור?

ביחידה זו נברר, מה משמעותה של “גבורה” ומדוע המקרא מיחס ערך זה דווקא לאלו השומרים את מצוות השמיטה ולא לאנשים המקפידים על מצוות שנראות, לכאורה, הרבה יותר קשות לקיום. כמו כן נברר את משמעותם של הדברים לחיי היום – יום שלנו.


הבהלה לזהב…

ביחידה זו נברר, כיצד שנת השמיטה בונה באדם ערכים בסיסיים, כגון: יחס נכון לכסף, עין טובה ונכונות לנתינה. אלה יפתחו אצל האדם את הנטייה להיות שמח בחלקו ולהיות אדם, שלא רדיפה אחר כסף היא המהווה את מרכז עולמו, אלא רדיפה אחר חסד. תכונה זו היא שהופכת את האדם, בסיכומו של דבר, לעשיר באמת.


סוד הארץ

יחידה זו תעסוק בשאלות חשובות ובסיסיות, ביניהן:מה בין א”י לחו”ל? כיצד קשורה הפרת מצוות השמיטה ליציאה לגלות? מה עושה את הפרי שגדל בא”י לפרי שיש בו קדושה? ועוד שאלות חשובות הנוגעות לקדושתה של הארץ.


השמיטה בימינו

ביחידה זו נברר, כיצד נרכוש את הערכים החשובים שמקנה לנו מצוות השמיטה גם בזמננו, כשרובנו אינם עובדי אדמה.


היתר מכירה

לימוד בחברותות של דף – מקורות בנושא היתר המכירה תוך היכרות עם הדעות השונות בעניין.


מבט למראה או מבט לסביבה?
 

בסדנא זו נלמד כיצד שנת השמיטה מחנכת אותנו ליחס נכון לזולת. נלמד כיצד ניתן להגיע ליחס חיובי לחבר ומה גורם לי להתייחס בצורה שלילית לסביבה נראה, שהגאווה היא מקור היחס השלילי לזולת והענווה היא מקור היחס החיובי. נבין ששנת השמיטה מחנכת את האדם לענווה, לביטול הגאווה ושכרון הכח ולהבנה מה העני מרגיש במשך כל הזמן כשאין לו את המקום שמספק לו את הביטחון הכלכלי.  ביחידה נעסוק גם בנושאים מחיי היומיום של התלמידים כגון: הקשבה, רכילות, עזרה לזולת וכו’.

גלילה לראש העמוד